Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Språklige forbilder i barnehagen


400,-
Antall:

UTVIKLINGEN AV SPRÅK, KOMMUNIKASJON og samspill er sentralt gjennom hele barndommen. Hvordan vi snakker og kommuniserer med barn i barnehagen er viktig forbarnas identitetsutvikling og selvbilde.

Forfatteren vektlegger påvirkningen voksne har på barns språkutvikling gjennom å være forbilder for barna. Profesjonelle voksne i barnehagen, barnas foreldre og andre nære omsorgspersoner har denne rollen.

Forfatteren viser hvordan de sosiale sidene ved språket henger sammen med våre verdier og holdninger knyttet til menneskerettighetene, empati og samspill. Ettersomvoksne er modeller for barns språk og kommunikasjon bør voksne som arbeider med barn i større grad rette oppmerksomheten mot seg selv som samtalepartnere fremfor å fokusere på barna.

Boka bidrar til å utvide vår forståelse av hvorfor og hvordan vi må tenke som språklige forbilder. Hvordan kan vi skape et miljø for språkutvikling som gir alle barn de beste mulighetene til å utvikle et godt språk – et språk som gjør dem i stand til å formidle hva de tenker, føler, vil og mestrer?

Boka gir konkrete råd om hvordan vi kan arbeide for å stimulere barnas språkutvikling, for eksempel gjennom høytlesning, hvordan vi stiller spørsmål og hvordan vi bruker kroppsspråket. I tillegg presenteres en rekke gode eksempler på hvordan samarbeidet med foreldrene. Barnehagen kan blant annet gjøre arbeidet med språkutvikling bedre synlig gjennom å henge opp plakater og lister med aktuelle begreper det arbeides med.

Boka har blitt til etter de erfaringene forfatteren har gjort som logoped og lese- og skriveutvikler i svenske barnehager. Målet har vært å gi barnehageansatte inspirasjon og kompetanse til å bidra til barns språkutvikling ved å være bevisste og gode forbilder på området.

Forfatteren henviser til mål og arbeidsmetoder i den svenske læreplanen. Den norske oversettelsen er tilpasset norske forhold med henvisninger til Rammeplanen for barnehagen. Med tanke på forskjeller i både kognitiv og sosial modenhet hos barn på samme alder og at norske barn starter i skolen det året de fyller seks år, har boka også stor verdi for lærere og andre som arbeider i småskolen, spesielt de som har ansvar for barnas første skoleår.

Karolina Larsson, leg. Logoped og forfatter. Karolina arbeider som språk-, lese-, og skriveutvikler i Halmstad kommune og driver virksomheten «Ut med språket AB» der hun tar oppdrag som konsulent og foreleser i temaet språk-, lese og skriveutvikling.

Alternative produkter

Kunder som så på dette så også på

Relaterte produkter