Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Mio Observasjonskjema


295,-
Antall:

MIO er et observasjonsmateriell til bruk i barnehagen, og er revidert i tråd med Rammeplan for barnehagen.

Personalet i barnehagen har et særlig ansvar når det gjelder å vekke og ivareta barnets matematikk slik at den videreutvikles. Utgangspunktet for å støtte barnets matematiske utvikling må være barnets interesser og på barnets premisser.

For å tilrettelegge for hvert enkelt barn er det nødvendig å vite en del om barnets matematiske utvikling. Dette gjelder både barn med god utvikling og de som trenger å følges ekstra opp. I en travel barnehagehverdag kan vi se glimt av barnas utvikling gjennom aktiviteter, samtaler og lignende. Det er også nyttig å foreta mer systematiske observasjoner. Her kan observasjonsmateriellet MIO være til hjelp. MIO er bygd opp av initialene i Matematikken, Individet og Omgivelsene. I tråd med rammeplanen sier modellen at barns ferdigheter i og forståelse av matematikk er avhengig av et samspill mellom flere faktorer. Det er tre aktører i denne prosessen:

M –matematikken I –individet som utvikler sin matematikk O –omgivelsene som gir barnet matematiske erfaringer og støtter barnet i dets matematiske utvikling

Håndboka er skrevet for å inspirere personalet til å gjennomføre observasjoner, dokumentere og reflektere over erfaringene for systematisk å utvikle arbeidet med antall, rom og form. Håndboka går grundig gjennom det som skal observeres. Den gir også eksempler på og tips til hvordan personalet kan jobbe med sin egen praksis og hvordan de kan følge opp barn som viser ulik mestring i matematikk.

For at barna skal få god forståelse og ferdigheter for matematikk, skal personalet ha et godt samspill og legge til rette for god matematisk utvikling.  For å vite hvilke utfordringer barna har i forhold til deres forståelse av matematikk brukes MIO som støtte til arbeidet med fagområdet antall, rom og form i rammeplanen. MIO bidrar til kompetanseutvikling gjennom observasjon og refleksjon i personalet og fanger opp barn som trenger mer oppfølging.

Ved hjelp av MIO skal barnehagen systematisk observere barnas matematiske utvikling fra de er 2-5 år. Dersom det oppdages ”hull” i barnas kunnskap skal dette jobbes med gjennom barnas lek med deltagende voksne. De voksne skal vite hvilke behov barnet har i samlingsstunder eller ved bordaktiviteter. De voksne skal kunne flette inn kunnskapen der de ser det er naturlig og trekke det frem. Barna skal føle mestring av det de gjøre. Personalet skal utfordre barna på deres nivå, slik at de oppleve denne mestringsfølelsen.  

Observasjonene skal være både systematiske og tilfeldige. Personalet må være klar over at de ulike verktøyene styrer hva man blir opptatt av. Studier (Lyngseth 2008, Danmarks Evalueringsinstitut 2010) som er gjennomført viser at personalet blir mer oppmerksomme på språk og språkarbeid og man blir bedre kjent med barna ved slike observasjoner.

Når vi skal observere barna skal personalgruppen ha en forståelse av hva vi kan forvente av barn på de ulike alderstrinnene og hvilke tiltak vi skal gjøre for å utvikle disse.

Materiellet består av en praktisk håndbok og to observasjonsark:
• Et skjema for å observere barnets matematikk (kjøpes separat)
• Et skjema for å observere personalets samhandlinger og samtaler med barna -(lastes ned)

Alternative produkter

Kunder som så på dette så også på

Relaterte produkter

 • Bilde av TRAS Observasjonsskjema
  295,-
 • Bilde av Tiltak til TRAS
  450,-
 • Bilde av TRAS u/aldersinndeling
  18,-
 • Bilde av Alle Med Håndbok
  380,-
 • Bilde av Alle Med observasjonsskjema
  295,-