Kategorier

More information

        

  • Hvordan starte med STL+ på en best mulig måte? Her er erfaringer og gode tips etter mange års utprøving i Norge. Forfatter: Thomas Braut og Aud Marit Berge Fe...
  • Å skrive seg til lesing med lydstøtte - Sandviken modellen. 144 sider med praktiske ukeoppgaver.Forfattere: Mona Wiklander og Liselotte Sjødin Oversetter: Thom...
  • En bok om barns språklig utvikling fra 0-6 år og forslag til språkstimulering. Forfattere: Helle Iben Bylander/Trine Kjær Krogh ISBN: 978-82-8360-000-1
  • Begrepsundervisning – Lesemetodikk – Foreldrekurs lesing – Matematikkforståelse Forfattere: Hansen, Koppen, Svendsen ISBN: 978-82-90910-79-7
  • Oppgaveark – Metodikk bokstavlæring – Analysetrening og leselæring. Forfattere: Svendsen, Hansen, Koppen ISBN: 978-82-90910-80-3