Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Les Lett - Tekstbok PDF


295,-
Antall:

Dette er lærerens veiledningsbok. Det gjøres på en oversiktlig måte rede for hvordan arbeidet i bildeboken skal bygges opp og utføres. Bøkene er en naturlig oppfølger til de tre første bøkene i Karlstad-modellen.

Irene Johansson presenterer her lesetreningsmateriell som er organisert i 12 lesepakker. Hver lesepakke har en bok som sluttprodukt og øvelsene i lesepakken er slik at de skal være bokforberedende.

Bøkene er en naturlig oppfølger til de tre første bøkene i Karlstad-modellen (”Språkutvikling for barn med språkvansker”: Bok 1, Performativ kommunikasjon, bok 2 Ordstadiet og bok 3 Enkel grammatikk- bok 2 og 3 med både tekst- og bildebok).

Karlstad-modellen tar utgangspunkt i normal språkutvikling i en ”på-vei-modell” som er dynamisk i sin form.
Trinnene bygger på hverandre i en kontinuerlig prosess med hensyn til nivå, rekkefølge og sammenheng og bidrar til å gi barnet nødvendige, grunnleggende forutsetninger når det skal lære å lese og skrive, som:

- generelle språkferdigheter

- kjennskap til oppbyggingen av språket i fonemer, stavelser, ord og setninger

- metaspråklig forståelse om språkets formside som har betydning for avkoding i leseprosessen (fra pseudolesing til fonologisk  lesing)

Les Lett består av en veiledningsbok og en billedbok med innhold som:

Ordbildelotto – helordslesing - Lottobrett og lottobrikker er trykket i farger. Hver ordklasse har sin egen farge.

Ord og bilde - I denne øvelsen trener barnet på å skifte fokus mellom ordets form og ordets innhold.

Rebus - Dette er et spill der eleven kan lage setningsrebuser med ordbildekort eller med både ordbildekort og bildekort.

Lyd – bokstav

Analyse-syntese - eleven retter oppmerksomheten mot ordets deler, får innsikt i at et ord er en helhet som består av deler, og begynner å forstå hva et ord er.

Skrivebøker - Skriving kan foregå gjennom konkret bruk av ordkort med bilder eller ordbilder som legges på en skriveplate. Eleven kan skrive postkort, e-post, handlelister, inventarlister, deltagerlister, dagbok, opplevelsesbok osv. der teksten kan bestå av bilder som limes inn, bokstaver som kopieres, tekster som først skrives på PCén og siden limes inn i boka – eller håndskrift.

Lesebøker
Lesebok 1-12 er elevens lesebøker. De lages av eleven med hjelp fra en voksen.

Bøkene er oversatt og bearbeidet ved Sørlandet kompetansesenter.
Utgitt med støtte fra Utdanningsdirektoratet.