Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Sosial Kompetanse i hjem og skole


400,-
Antall:

Denne bokens formål er å fremme barns og unges sosiale kompetanse, deres evne til å ta vare på seg selv og andre. Boken er inndelt i kategoriene følelser, tanker og handlinger, og inneholder en læreplan, og en leksjon til hvert delmål i læreplanen. Kompetansemålene i læreplanen er inndelt i overordnet mål, hovedmål og delmål. Hver leksjon består av en idebasert lærerveiledning med forskjellige arbeidsmetoder, og et arbeidsark for 1.-2. trinn, 3.-4. trinn, og 5.-7. trinn, med unntak av hovedmål H 3.3, som har en praktisk tilnærming.

For kartlegging av elevenes sosiale kompetanse, kan kartleggingsskjemaet bakerst i boken benyttes. Deler av verdigrunnlaget i formålsparagrafen i opplæringsloven er forsøkt ivaretatt i leksjonene, at elevene skal «(…) utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet», og at opplæringen skal bygge på «grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverdighet og solidaritet (…)» /11/.

Inghild Blindheim - Grunnskolelærer

Våre barns psykisk helse er landets viktigste ressurs – viktigere enn olje, viktigere enn sjømat, viktigere enn teknologi. Evner vi ikke å regulere våre følelser, tenke fornuftig, styre vår atferd og møte sosiale utfordringer, klarer vi heller å ikke utnytte de andre ressursene i landet. Evnen til å regulere følelser, tenke fornuftig, styre vår atferd og møte sosiale utfordringer utvikles tidlig i livet og er byggesteiner til et godt liv. Det øker vår evne til å kjenne glede. Det motvirker vår risiko for å oppleve nedstemthet og engstelse. Det er det denne boken handler om. (…)

Boken viser lærere hvordan de kan gi barn kunnskap, ferdigheter og holdninger innen områdene følelser, tanker og handlinger. Den er stappfull av praktiske råd og referanser til hjelpemidler – en gavepakke til dem som nå arbeider med å lage læreplaner for det nye tverrfaglige temaet Folkehelse- og livsmestring i skolen.

Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi, UiO, tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet

 

Alternative produkter

Kunder som så på dette så også på

Relaterte produkter

 • Bilde av Forebygging av overgrep mot barn og unge
  225,-
 • Bilde av Markante foreldre
  400,-
 • Bilde av Vansker med sosial kommunikasjon
  379,-
 • Bilde av Verdt å vite om ADHD
  169,-
 • Bilde av Verdt å vite om Stille barn
  169,-