Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Språk og delaktighet - Kom igang med Karlstadmodellen


400,-
Antall:

Dette er en bok for personer som jobber med barn, unge og voksne som har språkvansker i barnehage, skole, og bolig, beslutningstakere i barnehage og skole, samt foreldre, familie og venner til barn som har språkvansker.

Språk er en forutsetning for å kunne kommunisere, drømme, leke og lære. Språk er en forutsetning  for deltakelse og likeverd i samfunnet. For noen handler retten til språk også om menneskeverd og retten til et meningsfylt og selvstendig liv.

Karlstadmodellen handler både om retten alle har til språk, plikten til dem som står rundt til å bidra til å utvikle og legge til rette for språk og kommunikasjon, og mulighetene som kan brukes for skape språkutvikling hos alle personer.

Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn sies det. Hvert menneske har sitt unike nettverk med et mangfold av ressurser som kan bidra i språkutviklingen. Et likeverdig samarbeid mellom hjelpeapparatet og pårørende er viktig og utløser positiv kraft og energi vi alle trenger.

Karlstadmodellen er en modell for språktrening for personer med språk-, tale- eller kommunikasjonsvansker. Karlstadmodellen er basert på barns naturlige språkutvikling og tilbyr konkrete forslag til øvelser og materiell til språktrening. Modellen kan brukes overfor barn, unge og voksne med ulike typer språk-, tale- og kommunikasjonsvansker i alle aldre og uavhengig av diagnose.

Karlstadmodellen har et verdigrunnlag som er tuftet på grunnleggende menneskerettigheter- alles rett til å få lære, utvikle og bruke språket, - og til å leve et selvstendig og meningsfylt liv på lik linje med andre samfunnsborgere. Karlstadmodellen vektlegger pedagogiske prinsipper som struktur, kontinuitet og tydeliggjøring.

Kurs og veiledning

Det er 36 veiledere som er utdannet i Karlstadmodellen i Norge. Disse kan tllby kurs både for store og mindre grupper, samt individuell veiledning av språktrening rundt ett eller flere barn.  Veilederne i karlstadmodellen jobber som fagpersoner i Statped, PPT, barnehager og skoler og det er også foreldre som har veilederutdannelsen. For mer informasjon om kurs og veiledere. Se http://www.iakmnorge.no

Alternative produkter

Kunder som så på dette så også på