Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

 • Skabeloner og andre rare skapninger STL+


  Dette er en bok for lærere i begynneropplæring i norsk. Er du en slik lærer som tåler at elevene dine prøver seg fram og gjør feil? Som syns at rettskriving skal få større plass senere og ikke helt i starten? Som syns at kreativitet og skriveglede er viktigere enn å rette på elevens tekster?

  Skabeloner & andre rare skapninger lar deg gjøre akkurat det:

  • Boka er bygget på erfaringer som vi vet fungerer! Vi vet at disse oppleggene gir stor skaperglede og motivasjon hos de yngste elevene.

  • Boka legger opp til at små barn skal forske på språk! De får føle, smake, lytte og kjenne på lyder og ord på kreative og indre motiverte måter.

  • Her skriver ikke elevene fordi læreren har gitt en oppgave, fordi læreren skal bli fornøyd eller for å få en diger R i boka si! Elevene skriver til en reell eller fiktiv mottaker, som øker motivasjonen og kreativiteten betraktelig.

  • Oppleggene trenger engasjerte og kreative voksne som kan gå inn i en rolle og by på seg selv! Gevinsten er elever som ikke vil ta friminutt fordi de skal bare skrive ferdig.

  • Det er enkelt å tilpasse undervisningen til den enkelte elev, og ikke minst: mange av oppleggene treffer guttene spesielt godt!

  • Boka er skrevet med utgangspunkt i den nye læreplanen, LK20. Hvis du ønsker å ta den på alvor og komme kjapt i gang med nye kompetansemål, så finner du opplegg direkte knyttet opp til den nye planen.


  En skabelon er et merkelig fenomen fordi den har flere betydninger. Det hele er ganske mystisk, og her kan ingen trø feil. Den kan være et slags levende vesen, men har ingen fastsatte egenskaper – det kan man finne på selv!

  Samtidig kan en skabelon være en slags form, men den er heller ikke bestemt. Kort sagt kan vi si at vi ikke kan presse en skabelon inn i en bestemt form – bare fordi noen har et ønske om en fast struktur eller bare må ha det sånn eller sånn. Her kan hver enkelt bestemme alt selv.

  Skabelonen er et bilde på hva vi ønsker å formidle med denne boken: vi ønsker heller ikke å presse elever inn i en bestemt form eller at lærere setter for mye begrensninger for undervisningen. Vi må respektere mangfold og digge ulikhet – bare på den måten kan vi sikre opplæringens verdigrunnlag om menneskeverd nedfelt i LK20.

  Boken bruker STL+ som en viktig arbeidsform for å gjøre nettopp dette: skape et klima for tilpasset opplæring som skaper mestring for hver elev på sitt nivå. I tillegg er det stort fokus på førskrivingsfasen – hvor du legger premissene for å ivareta den naturlige motivasjonen elevene har for skriving. For det har de, nemlig.

  __________________

   

  Mari Lura Elvedahl, eller BokstavMari, som alle elevene mener hun egentlig heter, har jobbet som leselærer med STL+ i mange år, og har de nødvendige positive og negative erfaringene som trengs for å skrive denne boken. Det ligger utallige justeringer, kursendringer og selvransakelser til grunn for de metode- og strategivalg som disse oppleggene bygger på.

  Dette er en bok fra en alminnelig lærer til andre alminnelige lærere. Førstehånds- erfaringer alle som jobber med barn og skriveopplæring vil ha meget god nytte av.

  Mari Lura Elvedahl er adjunkt med tillegg i norsk og spesialpedagogikk og arbeider som leselærer ved Sørbø skole i Sandnes. Hun har gitt ut to lærebøker innen STL+, den siste var Skabeloner og andre rare skapninger – STL+ (2020). Mari Lura Elvedahl driver også med kursing og veiledning gjennom firmaet BokstavMari.

  Mer
 • STL+ Førsteklasses start


  Hvordan starte med STL+ på en best mulig måte? Her er erfaringer og gode tips etter mange års utprøving i Norge.

  Mange praktiske skriveoppgaver som kan brukes fra starten av første trinn og oppover i trinnene.

  God informasjon om bruk og veiledning av STL+

  Å få en god start med STL+ er svært viktig. Det krever grundig planlegging og en tydelig struktur på opplæringa. 

  STL+, å skrive seg til lesing med talestøtte, er en metode som har vist seg å gi svært gode resultater. 
  Elevene bruker datamaskiner eller nettbrett som har installert talende tastatur og talesyntese. 

  Denne boka tar for seg norske erfaringer med metoden. 
  Her får man også mange gode tips og forslag til skriveoppgaver som supplerer “STL+ grunnleggeren” Mona Wiklanders og Liselotte Sjødins "STL+ Håndbok".  

  _________________

  Denne boka er basert på mangeårige erfaringer med bruk av STL+ i klasserommet. 
  Aud Marit Berge Feidje har jobbet med STL+ i 5-6 år på Feios skule i Vik Kommune. For dette arbeidet vant hun Gullepleprisen for 2016. 
  Thomas Braut har nylig oversatt håndboka til Wiklander og Sjødin, og har også erfaring med metoden.

  STL+ (Skrive seg til lesing med talestøtte) innebærer nye muligheter innen lese- og skriveopplæring. Når eleven trykker ned bokstavtasten høres lyden av bokstaven umiddelbart, og når han trykker mellomroms tasten blir hele ordet opplest. Han får straks bekreftet om det var det ordet han ville skrive. Hvis ordet er feilskrevet, hører han at noe skurrer og kan rette det opp selv, eller få hjelp av lærer. Han lytteskriver, og etter punktum leses hele setningen høyt av talesyntesen. Han lytteleser produktet ‘med ørene’ for deretter å lese teksten selv fra skjermen.

  STL+ bygger på dialog med elevene, individuelt og i fellesskap, og blir dermed mer omfattende enn en metode. Det blir en pedagogisk arbeidsform som setter fokus på elevenes aktivitet med språk og tekster og som gir grunnlag for språkutvikling og kunnskap. I læringssamtalen med enkelteleven om hans tekst kommer læreren først tett på den enkelte, og kan dermed gi han den støtten han trenger i læringsøyeblikket. Fellessamtalen involverer alle elevene i felles refleksjon om språk og tekstsjangere.

  STL+ endrer læringsmiljøet på en måte som fremmer inkludering, deltakelse, mestring og læring i eget tempo. Alle elever arbeider med samme verktøy og tema med utfordringer tilpasset sine evner og modenhetsnivå som del av ordinær opplæring innenfor rammen av klassen. STL+ er også blitt en arbeidsform for andre grupper i skolesystemet enn for elever med spesielle behov og spesialundervisning. Med tidlig innsats for elever på 1.trinn, med skrive- og leselæring for alle elever blir det et sterkt forebyggende tiltak som også favner elever med norsk som 2. språk. Det blir et verktøy for voksne innvandrere som skal lære norsk i et alfabetiseringsprosjekt i tillegg til norske voksne med rett til opplæring på grunnskolens område.

  Mer
 • STL + Håndbok


  Å skrive seg til lesing med lydstøtte - Sandviken modellen. I denne håndboken får du som lærer en beskrivelse av metoden, hvordan man kommer i gang, hva man skal tenke på før oppstarten og hvordan man bør jobbe med STL+. 

  Boken inneholder konkrete arbeidsbeskrivelser og gode tips uke for uke for 1.-4. trinn, innblikk i det forberedende arbeidet og fokus på den språklige bevisstheten. Innholdet og tipsene i boka er basert på 10 års erfaring med utstrakt bruk av metoden.

  Å skrive seg til lesing med hjelp av lydstøtte, STL+, er en metode som blir benyttet i den tidlige lese- og skriveundervisningen. Elevene bruker datamaskiner eller nettbrett som har installert talende tastatur og talesyntese. På denne måten går skrivinga fra det elevene vil uttrykke og ikke på hva de klarer forme med blyant.

  ___________________

  STL+ (Skrive seg til lesing med talestøtte) innebærer nye muligheter innen lese- og skriveopplæring. Når eleven trykker ned bokstavtasten høres lyden av bokstaven umiddelbart, og når han trykker mellomroms tasten blir hele ordet opplest. Han får straks bekreftet om det var det ordet han ville skrive. Hvis ordet er feilskrevet, hører han at noe skurrer og kan rette det opp selv, eller få hjelp av lærer. Han lytteskriver, og etter punktum leses hele setningen høyt av talesyntesen. Han lytteleser produktet ‘med ørene’ for deretter å lese teksten selv fra skjermen. 

  STL+ bygger på dialog med elevene, individuelt og i fellesskap, og blir dermed mer omfattende enn en metode. Det blir en pedagogisk arbeidsform som setter fokus på elevenes aktivitet med språk og tekster og som gir grunnlag for språkutvikling og kunnskap. I læringssamtalen med enkelteleven om hans tekst kommer læreren først tett på den enkelte, og kan dermed gi han den støtten han trenger i læringsøyeblikket. Fellessamtalen involverer alle elevene i felles refleksjon om språk og tekstsjangere.

  STL+ endrer læringsmiljøet på en måte som fremmer inkludering, deltakelse, mestring og læring i eget tempo. Alle elever arbeider med samme verktøy og tema med utfordringer tilpasset sine evner og modenhetsnivå som del av ordinær opplæring innenfor rammen av klassen. STL+ er også blitt en arbeidsform for andre grupper i skolesystemet enn for elever med spesielle behov og spesialundervisning. Med tidlig innsats for elever på 1.trinn, med skrive- og leselæring for alle elever blir det et sterkt forebyggende tiltak som også favner elever med norsk som 2. språk. Det blir et verktøy for voksne innvandrere som skal lære norsk i et alfabetiseringsprosjekt i tillegg til norske voksne med rett til opplæring på grunnskolens område.

  Mer
 • Skapende skriving med eller uten STL+


  Boken er fylt med kreative og konkrete skriveoppgaver som bygger på STL+ pedagogikken

  Forfattere: Thomas Braut, Mari Lura Elvedahl og Heidi Strand Harboe ISBN: 978-82-8360-015-5

  For å få elevene til virkelig bli inspirerte til å skrive mye og bra, kreves det gode startere og «happeninger».

  Boken er oppdelt i emneknagger og fungerer som en flott idebank når du skal sette i gang skriveøkter.

  Boken bygger videre på STL+ pedagogikken fra «STL+ Håndboka» og «Førsteklasses STL+», men oppgavene kan også utføres uten STL+ og oppgavene kan justeres til å passe de fleste trinn på barnetrinnet.

   

  Mer
 • Tastaturklister


  Når elevene skal begynne å skrive på tastatur er det er en stor fordel at elevene får se både de små og store bokstavene. Her er det fint oppdelt med farger (en til hver finger). Dette gjør at dersom man presiserer at elevene skal ta utgangspunkt i begge hendene på tastaturet og pekefingrene mot F og J tasten har de et fantastisk utgangspunkt for å utvikle en svært effektiv skriveteknikk uten å måtte benytte mye touchtrening. 

  Utviklet av pedagoger for god trening i STL+ og touchmetoden og passer like bra på både pc og nettbrett tastatur.

  Dersom kommunen eller organisasjonen ønsker at klister til bruk på mellomromstast skal komme med egen logo, så kan det ordnes ved minimumsbestilling på 100 pakker, men kvantumrabatt gis. Send oss en forespørsel om behov. Se eksempel nedenfor!

   

  Mer
 • STL+ innlimingbok


  Ulinjerte hefter med ark i blandede farger for å "lime inn" tekster og illustrasjoner som barna har laget selv.

  Å skrive til andre øker motivasjonen.

  La barna skrive ut det de har laget på datamaskinen/ipaden og lim dette inn i boken.

  Les hverandres bøker.

  Lag en klassebok.

  Tegn tegninger og lim inn.

  Lag en "hjemmebok" med bilder fra alle i familien etc..

  Mer
 • Digital hjelper - button


  "Button" for bruk i prosjekt som digitale hjelpere.

  Mer

STL+ (Skrive seg til lesing med talestøtte) innebærer nye muligheter innen lese- og skriveopplæring. Når eleven trykker ned bokstavtasten høres lyden av bokstaven umiddelbart, og når han trykker mellomroms tasten blir hele ordet opplest. Han får straks bekreftet om det var det ordet han ville skrive. Hvis ordet er feilskrevet, hører han at noe skurrer og kan rette det opp selv, eller få hjelp av lærer. Han lytteskriver, og etter punktum leses hele setningen høyt av talesyntesen. Han lytteleser produktet ‘med ørene’ for deretter å lese teksten selv fra skjermen.

STL+ bygger på dialog med elevene, individuelt og i fellesskap, og blir dermed mer omfattende enn en metode. Det blir en pedagogisk arbeidsform som setter fokus på elevenes aktivitet med språk og tekster og som gir grunnlag for språkutvikling og kunnskap. I læringssamtalen med enkelteleven om hans tekst kommer læreren først tett på den enkelte, og kan dermed gi han den støtten han trenger i læringsøyeblikket. Fellessamtalen involverer alle elevene i felles refleksjon om språk og tekstsjangere.

STL+ endrer læringsmiljøet på en måte som fremmer inkludering, deltakelse, mestring og læring i eget tempo. Alle elever arbeider med samme verktøy og tema med utfordringer tilpasset sine evner og modenhetsnivå som del av ordinær opplæring innenfor rammen av klassen. STL+ er også blitt en arbeidsform for andre grupper i skolesystemet enn for elever med spesielle behov og spesialundervisning. Med tidlig innsats for elever på 1.trinn, med skrive- og leselæring for alle elever blir det et sterkt forebyggende tiltak som også favner elever med norsk som 2. språk. Det blir et verktøy for voksne innvandrere som skal lære norsk i et alfabetiseringsprosjekt i tillegg til norske voksne med rett til opplæring på grunnskolens område.

Relaterte produkter