Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

 • STL + Håndbok


  Å skrive seg til lesing med lydstøtte - Sandviken modellen. I denne håndboken får du som lærer en beskrivelse av metoden, hvordan man kommer i gang, hva man skal tenke på før oppstarten og hvordan man bør jobbe med STL+. 

  Boken inneholder konkrete arbeidsbeskrivelser og gode tips uke for uke for 1.-4. trinn, innblikk i det forberedende arbeidet og fokus på den språklige bevisstheten. Innholdet og tipsene i boka er basert på 10 års erfaring med utstrakt bruk av metoden.

  Å skrive seg til lesing med hjelp av lydstøtte, STL+, er en metode som blir benyttet i den tidlige lese- og skriveundervisningen. Elevene bruker datamaskiner eller nettbrett som har installert talende tastatur og talesyntese. På denne måten går skrivinga fra det elevene vil uttrykke og ikke på hva de klarer forme med blyant.

  ___________________

  STL+ (Skrive seg til lesing med talestøtte) innebærer nye muligheter innen lese- og skriveopplæring. Når eleven trykker ned bokstavtasten høres lyden av bokstaven umiddelbart, og når han trykker mellomroms tasten blir hele ordet opplest. Han får straks bekreftet om det var det ordet han ville skrive. Hvis ordet er feilskrevet, hører han at noe skurrer og kan rette det opp selv, eller få hjelp av lærer. Han lytteskriver, og etter punktum leses hele setningen høyt av talesyntesen. Han lytteleser produktet ‘med ørene’ for deretter å lese teksten selv fra skjermen. 

  STL+ bygger på dialog med elevene, individuelt og i fellesskap, og blir dermed mer omfattende enn en metode. Det blir en pedagogisk arbeidsform som setter fokus på elevenes aktivitet med språk og tekster og som gir grunnlag for språkutvikling og kunnskap. I læringssamtalen med enkelteleven om hans tekst kommer læreren først tett på den enkelte, og kan dermed gi han den støtten han trenger i læringsøyeblikket. Fellessamtalen involverer alle elevene i felles refleksjon om språk og tekstsjangere.

  STL+ endrer læringsmiljøet på en måte som fremmer inkludering, deltakelse, mestring og læring i eget tempo. Alle elever arbeider med samme verktøy og tema med utfordringer tilpasset sine evner og modenhetsnivå som del av ordinær opplæring innenfor rammen av klassen. STL+ er også blitt en arbeidsform for andre grupper i skolesystemet enn for elever med spesielle behov og spesialundervisning. Med tidlig innsats for elever på 1.trinn, med skrive- og leselæring for alle elever blir det et sterkt forebyggende tiltak som også favner elever med norsk som 2. språk. Det blir et verktøy for voksne innvandrere som skal lære norsk i et alfabetiseringsprosjekt i tillegg til norske voksne med rett til opplæring på grunnskolens område.

  Mer
 • STL+ Førsteklasses start


  Hvordan starte med STL+ på en best mulig måte? Her er erfaringer og gode tips etter mange års utprøving i Norge.

  Mange praktiske skriveoppgaver som kan brukes fra starten av første trinn og oppover i trinnene.

  God informasjon om bruk og veiledning av STL+

  Å få en god start med STL+ er svært viktig. Det krever grundig planlegging og en tydelig struktur på opplæringa. 

  STL+, å skrive seg til lesing med talestøtte, er en metode som har vist seg å gi svært gode resultater. 
  Elevene bruker datamaskiner eller nettbrett som har installert talende tastatur og talesyntese. 

  Denne boka tar for seg norske erfaringer med metoden. 
  Her får man også mange gode tips og forslag til skriveoppgaver som supplerer “STL+ grunnleggeren” Mona Wiklanders og Liselotte Sjødins "STL+ Håndbok".  

  _________________

  Denne boka er basert på mangeårige erfaringer med bruk av STL+ i klasserommet. 
  Aud Marit Berge Feidje har jobbet med STL+ i 5-6 år på Feios skule i Vik Kommune. For dette arbeidet vant hun Gullepleprisen for 2016. 
  Thomas Braut har nylig oversatt håndboka til Wiklander og Sjødin, og har også erfaring med metoden.

  STL+ (Skrive seg til lesing med talestøtte) innebærer nye muligheter innen lese- og skriveopplæring. Når eleven trykker ned bokstavtasten høres lyden av bokstaven umiddelbart, og når han trykker mellomroms tasten blir hele ordet opplest. Han får straks bekreftet om det var det ordet han ville skrive. Hvis ordet er feilskrevet, hører han at noe skurrer og kan rette det opp selv, eller få hjelp av lærer. Han lytteskriver, og etter punktum leses hele setningen høyt av talesyntesen. Han lytteleser produktet ‘med ørene’ for deretter å lese teksten selv fra skjermen.

  STL+ bygger på dialog med elevene, individuelt og i fellesskap, og blir dermed mer omfattende enn en metode. Det blir en pedagogisk arbeidsform som setter fokus på elevenes aktivitet med språk og tekster og som gir grunnlag for språkutvikling og kunnskap. I læringssamtalen med enkelteleven om hans tekst kommer læreren først tett på den enkelte, og kan dermed gi han den støtten han trenger i læringsøyeblikket. Fellessamtalen involverer alle elevene i felles refleksjon om språk og tekstsjangere.

  STL+ endrer læringsmiljøet på en måte som fremmer inkludering, deltakelse, mestring og læring i eget tempo. Alle elever arbeider med samme verktøy og tema med utfordringer tilpasset sine evner og modenhetsnivå som del av ordinær opplæring innenfor rammen av klassen. STL+ er også blitt en arbeidsform for andre grupper i skolesystemet enn for elever med spesielle behov og spesialundervisning. Med tidlig innsats for elever på 1.trinn, med skrive- og leselæring for alle elever blir det et sterkt forebyggende tiltak som også favner elever med norsk som 2. språk. Det blir et verktøy for voksne innvandrere som skal lære norsk i et alfabetiseringsprosjekt i tillegg til norske voksne med rett til opplæring på grunnskolens område.

  Mer
 • Skapende skriving med eller uten STL+


  Boken er fylt med kreative og konkrete skriveoppgaver som bygger på STL+ pedagogikken

  Forfattere: Thomas Braut, Mari Lura Elvedahl og Heidi Strand Harboe ISBN: 978-82-8360-015-5

  For å få elevene til virkelig bli inspirerte til å skrive mye og bra, kreves det gode startere og «happeninger».

  Boken er oppdelt i emneknagger og fungerer som en flott idebank når du skal sette i gang skriveøkter.

  Boken bygger videre på STL+ pedagogikken fra «STL+ Håndboka» og «Førsteklasses STL+», men oppgavene kan også utføres uten STL+ og oppgavene kan justeres til å passe de fleste trinn på barnetrinnet.

   

  Mer
 • Tastaturklister STL +


  Når elevene skal begynne å skrive på tastatur er det er en stor fordel at elevene får se både de små og store bokstavene. Her er det fint oppdelt med farger (en til hver finger). Dette gjør at dersom man presiserer at elevene skal ta utgangspunkt i begge hendene på tastaturet og pekefingrene mot F og J tasten har de et fantastisk utgangspunkt for å utvikle en svært effektiv skriveteknikk uten å måtte benytte mye touchtrening. 

  Utviklet av pedagoger for god trening i STL+ og touchmetoden og passer like bra på både pc og nettbrett tastatur.

  Mer
 • STL+ innlimingbok


  Ulinjerte hefter med ark i blandede farger for å "lime inn" tekster og illustrasjoner som barna har laget selv.

  Å skrive til andre øker motivasjonen.

  La barna skrive ut det de har laget på datamaskinen/ipaden og lim dette inn i boken.

  Les hverandres bøker.

  Lag en klassebok.

  Tegn tegninger og lim inn.

  Lag en "hjemmebok" med bilder fra alle i familien etc..

  Mer

STL+ (Skrive seg til lesing med talestøtte) innebærer nye muligheter innen lese- og skriveopplæring. Når eleven trykker ned bokstavtasten høres lyden av bokstaven umiddelbart, og når han trykker mellomroms tasten blir hele ordet opplest. Han får straks bekreftet om det var det ordet han ville skrive. Hvis ordet er feilskrevet, hører han at noe skurrer og kan rette det opp selv, eller få hjelp av lærer. Han lytteskriver, og etter punktum leses hele setningen høyt av talesyntesen. Han lytteleser produktet ‘med ørene’ for deretter å lese teksten selv fra skjermen.

STL+ bygger på dialog med elevene, individuelt og i fellesskap, og blir dermed mer omfattende enn en metode. Det blir en pedagogisk arbeidsform som setter fokus på elevenes aktivitet med språk og tekster og som gir grunnlag for språkutvikling og kunnskap. I læringssamtalen med enkelteleven om hans tekst kommer læreren først tett på den enkelte, og kan dermed gi han den støtten han trenger i læringsøyeblikket. Fellessamtalen involverer alle elevene i felles refleksjon om språk og tekstsjangere.

STL+ endrer læringsmiljøet på en måte som fremmer inkludering, deltakelse, mestring og læring i eget tempo. Alle elever arbeider med samme verktøy og tema med utfordringer tilpasset sine evner og modenhetsnivå som del av ordinær opplæring innenfor rammen av klassen. STL+ er også blitt en arbeidsform for andre grupper i skolesystemet enn for elever med spesielle behov og spesialundervisning. Med tidlig innsats for elever på 1.trinn, med skrive- og leselæring for alle elever blir det et sterkt forebyggende tiltak som også favner elever med norsk som 2. språk. Det blir et verktøy for voksne innvandrere som skal lære norsk i et alfabetiseringsprosjekt i tillegg til norske voksne med rett til opplæring på grunnskolens område.

Relaterte produkter