Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

 • Verdt å vite om Flerkulturalitet


  Få en grunnleggende kunnskap og innsikt i temaet flerkulturalitet. Boka henvender seg til foreldre, helsesykepleier, barnehagelærer, lærere, barnevernspedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, og andre som har kontakt med barn og unge som i sin hverdag forholder seg til mer enn en kultur.

   I boken kan du lese om:

  • hva er kultur?
  • kulturmøte eller menneskemøte?
  • verdipedagogikk – når verden banker på i barnehage og skole
  • samarbeid med flerkulturelle foreldre
  • kulturelt syn på lærevansker
  • kulturtolk
  • minoritets- og integreringsrådgivere
  Mer
 • Verdt å vite om Språkvansker


  Språkvansker hos barn og unge.
  Boken henvender seg til foreldre, helsesøstre, pedagoger og andre som har kontakt med barn og unge med språkvansker.

  I boken kan du lese om:

  • Hva språk og språkvansker er

  • Utredning av språkvansker

  • Hvordan de voksne rundt barnet kan legge til rette for god språkutvikling

  • Sara som har språkvansker

  • Hvordan barnehage og skole kan arbeide med språkkompetanse

  • Samarbeid mellom barnehage/skole og hjem

  • Ungdom og voksne med språkvansker

  Mer
 • Verdt å vite om Flerspråklighet


  Boken gir en helt grunnleggende kunnskap og innsikt i temaet flerspråklige barn og unge. Boka henvender seg til foreldre, helsesøstre, pedagoger og andre som har kontakt med barn og unge som i sin hverdag forholder seg til mer enn ett språk.

   I boken kan du lese om:

  • hva flerspråklighet er

  • flerspråklig utvikling

  • morsmålets betydning

  • hvordan voksne rundt barnet kan legge til rette for en god flerspråklig utvikling

  • bruk av tolk

  • nasjonalt senter for flerspråklig utvikling

  • flerspråklighet og språkvansker

  Mer

 • Mer
 • Verdt å vite om Dyskalkuli


   Boken henvender seg til lærere, foreldre til barn som har vanskeligheter med matematikk og til de som ønsker en kort beskrivelse av dyskalkuli.

  En kort introduksjon av Dyskalkuli med svar på noen viktige spørsmål: 

  • Hva er dyskalkuli? 

  • Hva skiller dyskalkuli fra andre matematikkvansker? 

  • Hvordan finner man ut om det er snakk om dyskalkuli? 

  • Hva kan skolen gjøre for å hjelpe elever med denne diagnosen?

  Mer
 • Verdt å vite om Høytlesing


  Boken henvender seg både til foreldre og lærere. Den gir konkrete forslag til, hvordan man kan bruke høytlesing på mange ulike måte.

  Å lytte er å delta. Å fortelle er å gi. Når vi lytter til høytlesing, skaper vi indre bilder. Vi fantaserer og er aktive.

  Sammen med høytlesingen får vi i tillegg med oss: grammatikk, setningsoppbygging, ordforråd og betydning. Det er en vei inn i skriftspråket, som fremmer lesingen. Man skal lese høyt, fordi det er gøy, og fordi man skaper nærhet og relasjon. Når vi lytter søker vi oss nærmere mot hverandre.

  Høytlesning stimulerer elevenes språkutvikling

  -Knapt noen aktivitet er mer språkutviklende enn fortelling og høytlesning. -Det litterære språket er mer komplekst enn det muntlige hverdagsspråket og er en modell barn kan strekke seg etter. -Barn utvikler et godt muntlig og skriftlig språk når de har opplevd mye høytlesning i tidlig barndom. -Barn som blir lest høyt for får bedre ordforråd enn barn som ikke opplever høytlesing.

  Mer
 • Verdt å vite om Stille barn


  Noen barn og unge tar liten plass og kan bli nærmest usynlige for både omverden og seg selv. 
  Tema stille barn – om hvem de er, om grunner for stillheten og hva som kan hjelpe barna til en god hverdag, mestring og utvikling.

  Stille barn og unge har fått lite fokus i samfunnet til tross for at undersøkelser viser omtrent like mange med innagerende atferd som med utagerende atferd - og at innagerende atferd kan være et alvorlig problem og en risikofaktor for de barna dette gjelder.

  Forfatteren ønsker å øke fokus på barna som krever minimalt og kan bli nærmest usynlige for både omverden og seg selv, hvis de ikke får riktig hjelp. Hun vil vise hvordan stillhet utvikles og opprettholdes, og hvilke tiltak som kan hjelpe barna til en bedre hverdag og en positiv utvikling.

  Boka henvender seg til foreldre, pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, hjelpeapparatet og alle andre som har kontakt med stille barn og unge i sin hverdag.

  Mer
 • Verdt å vite om Utfordrende Atferd


  De fleste av oss har vært i situasjoner hvor mennesker har vist utfordrende atferd. Utfordrende atferd kan være krevende for både personer i omgivelsene, og den som selv viser atferden. 

  Denne boka tar for seg utfordrende atferd hos barn og unge. Det blir tatt opp ulike aspekter ved utfordrende atferd, ulike forklaringsmodeller for slik atferd, og hvilken effekt omgivelsene kan ha i forebygging og håndtering av atferden. Temaet blir beskrevet gjennom hverdagslige eksempler som de fleste kan kjenne seg igjen i.

  Tiltak og løsninger som blir gjennomgått i boka legger vekt på mulighetene de voksne med oppdragelses- og opplæringsansvar har. Det er ikke alltid det som faller oss mest naturlig som gir best effekt. Boka retter seg mot både foreldre og ansatte i skole og barnehage.

  Mer

Informative bøker som konkret og enkelt gir grunnleggende kunnskap og forslag til problemløsning