Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

STL+ skrive seg til lesing med lydstøtte

STL+ innebærer nye muligheter innen lese- og skrivemetodiske opplegg.

Lydstøtten i form av språkteknologiske komponenter som talende tastatur og talesyntese, og kombinerer tradisjonelle syntetiske og analytiske metoder i en unik samtidighet. Felles for ulike skrive- og lesemetoder er at de fokuserer på bruk av blyant og papir! Da blir fremdeles avkodingsprosessen i lesing vanskelig for mange elever, og den krevende motoriske utformingen av bokstaver vedvarer.

Lydstøtten omfatter komponentene talende tastatur og talesyntese. Når eleven trykker ned bokstavtasten høres lyden av bokstaven umiddelbart, og når han trykker mellomromtasten blir hele ordet opplest. Han får straks bekreftet om det var det ordet han ville skrive, og hvis det er feilskrevet, hører han at noe skurrer og kan rette det opp selv, eller får hjelp av lærer. Han lytteskriver, og etter punktum leses hele setningen høyt av talesyntesen, og han lytteleser produktet ‘med ørene’ for deretter å lese teksten selv fra skjermen. Teksten skal være riktig skrevet før utskrift, og da leser han den på vanlig måte. Sammen med nylig tilgang til talegjenkjenning, å diktere budskapet, snakkeskriving, ligger spennende pedagogiske utfordringer som må tas i bruk, og som faller naturlig inn i arbeidet med STL+.

STL+ bygger på dialog med elevene, individuelt og i fellesskap, og blir dermed mer omfattende enn en metode. Det blir en pedagogisk arbeidsform som setter fokus på elevenes aktivitet med språk og tekster og som gir grunnlag for språkutvikling og kunnskap. I læringssamtalen med enkelteleven om hans tekst kommer læreren først tett på den enkelte, og kan dermed gi han den støtten han trenger i læringsøyeblikket. Deretter involverer fellessamtalen alle elevene i felles refleksjon om språk og tekstsjangere, da med utgangspunkt i tekstene de enkelte nylig har produsert. 

STL+ endrer læringsmiljøet på en måte som fremmer inkludering, deltakelse, mestring og læring i eget tempo. Alle elever arbeider med samme verktøy og tema med utfordringer tilpasset sine evner og modenhetsnivå som del av ordinær opplæring innenfor rammen av klassen. Arbeidsformen ivaretar alle elever, også de som kan lese og skrive ved skolestart.

STL+ er blitt en arbeidsform for andre grupper i skolesystemet enn for elever med spesielle behov og spesialundervisning. Med tidlig innsats for elever på 1.trinn, med skrive- og leselæring for alle elever blir det et sterkt forebyggende tiltak som også favner elever med norsk som 2. språk. Det blir et verktøy for voksne innvandrere som skal lære norsk i et alfabetiseringsprosjekt i tillegg til norske voksne med rett til opplæring på grunnskolens område.

Tilbake