Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Basisbok 2


300,-
Antall:

Oppgaveark – Metodikk bokstavlæring – Analysetrening og leselæring.

Bokas temaområder fremheves i de tre undertitlene, med vekt på oppgavearkene, som utgjør hoveddelen av boka. Hver bokstav og tilsvarende språklyd er representert med hvert sitt ark som inneholder beskrivelser av hvordan man kan gå frem i undervisning av forbindelsen mellom språklyd/uttale og bokstaven (metodikk bokstavlæring). I denne forbindelse beskrives uttalemåtene for språklydene og det henviser til beskrivelser av hver bokstav. Arkene inneholder også oppgaver for å lære barn/elever å dele ord inn i språklyder (analysetrening). I tillegg har hvert ark oppgaver for øvelse i stavelseslesing samt ord/setningslesing (leselæring).  

Oppgavearkene inneholder ord og setninger som anbefales analysert og lest gjentatte ganger, ut fra en forventning om at dette vil kunne bidra til en tiltagende ordgjenkjenning og stimulere ortografisk ordlesing.

Leseopplegget har også sitt fokus rettet mot det semantisk aspektet eller ordenes meninger i sine oppgaver. 

Oppgavene på arkene vil også kunne bidra til utvikling av den fonologiske bevisstheten, og det blir viktig å forsikre seg om at elevene har/får kjennskap til begreper som setninger, ord, stavelser og språklyd.

Boka anbefales brukt som utfyllende bok til "Basisbok 1 … (Hansen, Koppen Svendsen, 2016) og gjerne parallelt med og utfyllende for ABC-verk som benyttes på 1. og 2. årstrinn. Den anbefales også til bruk for elever i 2. klasse som trenger en ytterligere tilpasning av den tidlige leseopplæringa, for eldre elever som trenger tid på å tilegne seg leseferdigheter, og overfor elever som har forsinket språklydsutvikling og/eller fonologiske vansker.

Målgrupper: Lærere, førskolelærere, spesialpedagoger, ansatte i PPT, ansatte i lærerutdanning, studenter i pedagogiske utdanninger.

Alternative produkter

Kunder som så på dette så også på

Relaterte produkter