Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis


470,-
Antall:

En pedagogisk tilnærming med en teori som kan danne ramme både for ordinær opplæring og spesialundervisning.

Boka representere en velutprøvet pedagogisk tilnærming med en teori som kan danne ramme både for ordinær opplæring og spesialundervisning.

Den første delen gir en innføring i teorien bak systematisk begrepsundervisning (BU) og tilhørende didaktiske modellene med vekt på modellen for systematisk begreps-undervisning.

"Praksisdelen" inneholder mange vedlegg og beskrivelser av kasusstudier av barn og unge med språk- og lærevansker. bl. a. med omtale av BU av fire elever med generelle lærevansker, BU av ei minoritetsspråklig jente i overgangen barnehage og skole, BU av en blind gutt i førskolealder, BU av en gutt med Downs syndrom, BU av to unge med schizofrenidiagnose, m. fl.  Det foreligger også en omtale av BU i en kombinasjon av ordinær opplæring og spesialundervisning. Til sammen gjør disse det tydeligere hva systematisk begrepsundervisning står for, og viser noen av de mulighetene som kan ligge i å benytte denne pedagogiske tilnærmingen.

Når det gjelder innholdet, fremstår kapittel 9 som det aller viktigste. Kapittelet, som er på 40 sider og forfattet av Solveig Nyborg, omtaler på en instruktiv, klargjørende og eksemplifiserende måte hvordan BU-tilnærminga også kan benyttes til undervisning av Fagbegreper – i prinsippet på de flest fagområdene og på stadig stigende nivå i grunnskolen så vel som på høyere utdanningsnivåer.

Teoridelen av boka samt kapittel 9 klargjør slik den direkte linjen som går fra grunnleggende BU av barn med henblikk på tidlig innsats for å forebygge lærevansker samt for å bidra til utvikling av sentrale språklige læreforutsetninger hos barn i sin alminnelighet, til BU av fagbegreper.

Boka er ment å dekke flere behov og målgrupper. Det siktes især mot fagfolk på ulike nivåer i pedagogikk og spesialpedagogikk, inkludert lærere i skolen, førskolelærere samt studenter på de nevnte fagområdene med interesse for begrepsundervisning og ferdighetsopplæring. I tillegg kommer andre med spesiell interesserte for de aktuelle fagområdene. De forannevnte er alle grupper som vil kunne nyttiggjøre seg større eller mindre deler av det foreliggende materialet. 

_____________

UiT tilbyr videreutdanning i to moduler a 10 stp. ved UiT Harstad. Det dreier seg om henholdsvis Multifunksjonshemming og Systematisk begrepsundervisning. Modulene kan tas separat i samlinger a 2 x 3 dager per modul. 

Modulen med Systematisk begrepsundervisning (uke 42 og uke 46) betegnes videre som Del 1.  Dette for å skille den fra Modul Systematisk begrepsundervisning – Del 2, som tilbys, for de som måtte ønske å lære mer omgående om denne pedagogiske tilnærminga.

Andreas Hansen

Klikk her for mer info 

Alternative produkter

Kunder som så på dette så også på

Relaterte produkter