Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Begrepsforståelse - Grunnlag for begynneropplæringen


295,-
Antall:

For å forstå verden rundt seg må barna ha begreper til å tenke med. Disse begrepene lærer de gjennom sansing og erfaringer i ulike situasjoner. Derfor er det viktig at barnet har kontakt med voksne og jevnaldrende. Kartleggingen Begrepsforståelse er et hjelpemiddel for dette.

Nyere forskning viser at barn som mangler noen av de grunnleggende begrepene, kan få store vansker når de begynner på skolen. Dette materiellet er tenkt som et hjelpemiddel for siste året i barnehagen og første året i skolen, og vi anbefaler at materiellet brukes tidlig på høsten (september/ oktober).

Noen barn kan behøve litt mer erfaring før innholdet i de grunnleggende begrepene er på plass. For disse barna er det viktig at de så snart som mulig får denne kunnskapen slik at de kan forstå innholdet i opplæringen.

Vi har valgt å se på begrepsforståelsen innen 12 sentrale kategorier (se sirkelen). Disse bygger på Magne Nyborgs begrepsteori.1) Kartleggingen er laget for å få informasjon om barn som ikke har grunnleggende kunnskaper.

Ved utformingen av kartleggingsmaterialet har vi tatt idéer fra Boehm-3,2) da dette er en vanlig måte å utforme denne type materiell på. Alle tegningene i “Begrepsforståelse” er originale tegninger utført av Kathrine Kristiansen.

Vi vil presisere at kartlegging i seg selv er verdiløs hvis den ikke fører til pedagogiske aktiviteter. I samarbeid med Kari Hole er det laget forslag til slike aktiviteter.

For å forstå verden rundt seg må barna ha begreper til å tenke med. Disse begrepene lærer de gjennom sansing og erfaringer i ulike situasjoner. Derfor er det viktig at barnet har kontakt med voksne og jevnaldrende.

Noen begreper er mer grunnleggende enn andre i denne prosessen. Derfor snakker vi om grunnleggende begreper som barnet må forstå ved begynneropplæringen/ skolestart.

Ikke alle barn utvikler forståelse for disse grunnleggende begrepene og de som mangler denne forståelsen vil ofte få vansker i skolen.

Resultater fra kartleggingen gir svar på hvilke begreper det vil være hensiktsmessig å arbeide videre med, både i barnehage og skole. Begrepene blir funksjonelle, generaliseres og kan overføres til nye situasjoner og nye utfordringer i hverdagen og de ulike fagene.

Materiellet Begrepsforståelse har blitt prøvd ut på 502 barn/elever. Av disse var det 230 5-6 åringer (siste året i barnehagen) og 272 elever i første klasse. I tillegg har materiellet blitt prøvd ut på 44 innvandrer/flyktningebarn som fikk grunnleggende norskopplæring i 1. og 2. klasse. Det var positive og konstruktive tilbakemeldinger fra hver av de tre utprøvingsgruppene. Etter utprøvingene ble det foretatt korrigering for noen få tegninger, men det ble ikke foretatt noen endringer av teksten til oppgavene En kartlegging er verdiløs uten at den leder til ny læring for barnet. Derfor er det også utviklet et opplegg som kan være til hjelp for barnehagelærer/lærer.

Boken Begrepsaktiviteter (Læring av grunnleggende begreper) er utviklet av logoped Kari Hole. Den bygger på de samme 12 kategoriene som i Begrepsforståelse. Her er det forslag til arbeid med ulike begreper for hver av de 12 kategoriene i barnehagen eller klassen. Materiellet kan også brukes i små grupper eller i en -en til en-situasjon. Utgis juni 2015.

Boken Begrepsfortellinger er skrevet av adjunkt Hanne Vestby. Den bygger på de samme 12 kategoriene som i Begrepsforståelse. Fortellingene kan leses i egenvalgt rekkefølge, med unntak av første og siste fortelling. Begrepene presenteres med tilhørende underbegreper av økende vanskegrad. Det trekkes veksler på læringsstrategitenkning, prinsipper som bakgrunnsinformasjon, metakognisjon, organisering av begreper, aktiv læring og modellering. Utgis juni 2015.

Utviklingen av kartleggingsskjema i Begrepsforståelse er laget av: Inger Kristine Løge, logoped og har en doktorgrad om språkutvikling. Hun har arbeidet ved Klepp PPT og som førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning, Universitetet i Stavanger, hvor arbeidsoppgavene i hovedsak har vært i forhold til språk og adferd. Hun har også vært med og utviklet observasjonsmaterialene Alle Med og Tras.

Olav Lunde, magister i pedagogikk og spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgiving. Han har arbeidet ved Klepp PPT og som seniorrådgiver i Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) og Forum for matematikkmestring) Han har gitt ut flere bøker og utviklet hjelpemidler for barnehage og skole. Flere av disse er oversatt til dansk og svensk.

Forfattere: Inger Kristine Løge og Olav Lunde  ill: Kathrine Kristiansen 

Alternative produkter

Kunder som så på dette så også på

Relaterte produkter

 • Bilde av Begrepsaktiviteter - Læring av grunnleggende ...
  410,-
 • Bilde av Begrepsboksen
  350,-
 • Bilde av Systematisk Begrepsundervisning i teori og ...
  470,-
 • Bilde av Alle Med Håndbok
  380,-
 • Bilde av TRAS Fagbok
  450,-