Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Merk språket - skriv og les!


410,-
Antall:

Merk språket - skriv og les! er primært skrevet til deg som ønsker å medvirke aktivt i barns læringsprosesser for å lære å lese og skrive. De fleste barn tilegner seg lese- og skriveferdigheter raskt og uten problemer, men noen barn har virkelig bruk for en voksen, som kan lære dem å lese.

I begynneropplæringen er det avgjørende at alle barn allerede ved starten kommer godt i gang med skriftspråket. I tillegg er det kommet ny forskning, som viser at barnets tidlige utforskende skriving har større potensial i forhold til innføringen i skriftspråket, enn den tradisjonelle begynnerundervisningen. Skriftspråket er en bærende del i skolens undervisning i de fleste fag, og lese- og skrivevansker vil derfor – gjennom hele skoleløpet – kunne medføre store utfordringer for de barn som har slike utfordringer. Erfaring viser at lese- og skrivevansker ofte går utover både motivasjon og glede ved å gå på skolen og at dette innvirker på læring generelt sett.

Boken er skrevet for pedagoger både i barnehager og skoler, som ønsker en innføring i hvordan man på et tidlig tidspunkt i utviklingen kan stimulere områder i språkutviklingen, som har særlig betydning for barnets første skritt inn i skriftspråket. Boken handler også om hvordan barnehage og skole kan samordne pedagogikken de legger til grunn, slik at målet med skriftspråket tilpasses seksåringens læringspremisser.
Innholdet i boken kan også være relevant for foreldre, som ønsker å vite hvordan de kan støtte barnets skriftspråklige utvikling på en avslappet og naturlig måte i det daglige samspillet i familien.

Det er utarbeidet fem studiehefter i tilknytning til Jørgen Frost’ bok Merk språket – Skriv og les! Studieheftene inneholder supplerende materiale til boken, og den henvender seg til undervisere og studerende ved barnehagelærer-, lærer- og leseveilederutdannelser samt til leseveiledere, barnehagelærere og lærere som gjerne vil ha inspirasjon til arbeidet på deres institusjon. Intensjonen er å utbygge og underbygge bokens poenger, og reise reflekterende spørsmål hos leseren eller i det enkelte pedagogiske team.

De fem studieheftene beskjeftiger seg med hvert sitt tema, og det deles i hvert av dem forskning relatert til praksis via diverse forslag til praksis og modeller. De er overskuelige, mangfoldige og relevante – og de gir alle forslag til supplerende lesning.

Hefte 1: Literacy før skolestart handler om den tidlige og forebyggende innsatsen i forhold til barnets literacy. Heftet henvender seg primært til barnehagelærere og lærere, ettersom det er fokus på barnets første skrive- og leseferdigheter. Her presenteres blant annet en modell for det enkelte barns læring på området, samt et observasjonsskjema med fokus på fem læringsdimensjoner, som bør trekkes inn i den pedagogiske praksisen.

Hefte 2: Språk og skrivning har også fokus på 4-6-årige barns literacy. Målet er å sette barna ’på sporet’ av strategier som kan føre dem inn i skriftspråket, og være et fundament i deres egen skrivning. Du finner i dette heftet blant annet en plansje med disse strategiene, ideer til en uformell registrering av det enkelte barns skriftspråksutvikling i disse årene, samt et kort LTG-forløp (LTG er Ulrikka Leimars metode, hvor Lesning baseres på Talens Grunn).

Hefte 3: Aktivitet og fordypelse beskriver hvordan undervisningen kan tilrettelegges slik at eleven aktivt bruker tale- og skriftspråket, og videre har en reel mulighet for fordypelse. I heftet guides det på hvordan elevene kan deles opp i fire differensierte elevgrupper, og hvordan en verkstedsundervisning kan tilrettelegges. Det finnes også en skisse til et undervisningsforløp om Ole Brum, og til et om lek med bokstavenes navn, form og lyd på basis av Halfdan Rasmussens alfabetsang/-rim. I undervisningsforløpene arbeides det fra helheten (en felles tekst eller opplevelse) til detaljnivå og tilbake til konteksten, slik at elevene får en nyansert og utvidet forståelse. Heftet henvender seg til barnehagelærere og lærere i begynneropplæringen.

Hefte 4: Hjelp eleven på vei! handler om hvordan barnehagelæreren og læreren må ha fokus på alle barns literacyutvikling. Her presenteres et læringshjul, som illustrerer hvordan den pedagogiske praksisen hele tiden skal ha fokus på å konsolidere det som barnet kan og samtidig utfordre og invitere til å lære nytt. Barnehagelæreren/læreren oppfordres til å fordele barna i forhold til om deres lesning er primært logografisk, fonologisk eller ortografisk for så å overveie tegn på språklig usikkerhet i barnehage eller i 1.-2. klasse.

Hefte 5: Undervisning og evaluering oppfordrer til en uformell dialogbasert evaluering, som inngår i og som preger den daglige undervisning. Det presenteres en tidlig lese- og skriveaktivitet over eventyret De tre bukkene bruse, og denne aktiviteten fungerer samtidig som observasjonssmateriale i forhold til elevens literacykompetanser. I heftet finnes dessuten en overskuelig oversikt over karakteristika av elevens skriveutvikling og et notatark. Målgruppen er undervisere i begynneropplæringen, men undervisningsformen kan med fordel også anvendes på mellomtrinnet.

I oversiktlig form sprer Jørgen Frost og Lis Pøhler på denne måten i disse studieheftene viten om forskning, og hvordan denne kan anvendes i praksis. Studieheftene kan brukes sammen med den tilhørende bok Merk språket – les og skriv!, men kan også anvendes alene – kanskje som en appetittvekker til boken.

 

 

 

Alternative produkter

Kunder som så på dette så også på

Relaterte produkter

 • Bilde av TRAS Fagbok
  450,-
 • Bilde av Alle Med Håndbok
  380,-
 • Bilde av Pedagogiske tiltak
  595,-
 • Bilde av Samtale er gull
  295,-
 • Bilde av Barnets språktilegnelse og pedagogisk praksis
  400,-
 • Bilde av Lesetrening for svake lesere
  325,-