Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Skolesteg (1. og 2. trinn)


1.995,-
Antall:

Skolesteg er et undervisningsopplegg for sosial og emosjonell læring for 1. og 2. trinn - Ferdigheter for skolen og livet

En halv/hel time i uken samles elevene, under ledelse av kontaktlærer, til en Skolesteg-leksjon.

Lek og samtaler som utgangspunkt

Kjernen i hvert tema er en liten fortelling. Teksten er skrevet med tanke på at den skal være enkel å bruke. Dette sikrer at all informasjon presenteres på en passende måte for elevene med tanke på elevene på det aktuelle trinnet. Vi anbefaler å følge teksten, spesielt første gang du underviser i et tema. Når du er bedre kjent med teksten er det fornuftig å tilpasse den til din undervisningsstil og dine elevers behov.

Les gjennom teksten og se for deg at du legger den fram for elevene. Se for deg spørsmål du forventer at dine elever kan komme til å stille. Forbered tilpasninger du regner med må gjøres for at elevene dine skal ha fullt utbytte av arbeidet.
Med utgangspunkt i en situasjon som vises på et bilde (på papir, A3, eller digitalt lagret for bruk på PC og prosjektor), oppfordres elevene til å sette seg inn i situasjonen til barna på bildet.  Ved å bruke bilder som illustrasjon, kan elevene distansere seg fra situasjonen, samtidig som de lett kan kjenne seg igjen. Slik kan de lettere se en sak fra flere sider. Elevene kommer med forslag til løsninger på de tema og problemstillinger som tas opp i den aktuelle situasjonen. 
I tillegg inneholder hvert tema forslag til leker som brukes som oppvarming og trening i å fokusere oppmerksomheten. Flere situasjoner illustreres også med dukkespill. 
Alle temaene har et avsnitt om oppfølging der det blir gitt forslag til daglige aktiviteter for overføring av ferdighetene til daglig virksomhet i klassen, øvelse og hvordan læreren kan være modell og hvordan elevenes ferdigheter kan forsterkes med gode tilbakemeldinger.

Skolesteg er delt inn i fire deler

Ferdigheter for læring

Her får elevene hjelp til å utvikle og bygge de ferdighetene som er nødvendig for å lære. Elevene lærer å lytte effektivt, fokusere oppmerksomheten, bruke selvsnakk og være selvhevdende på en positiv måte.

Empati

I denne delen utvikler elevene evnen til å ha og vise empati for andre. Elevene lærer å identifisere og forstå sine egne og andre menneskers følelser, se ting fra andres perspektiv og vise omsorg og bry seg om andre. De lærer å vurdere om andres handlinger er gjort med vilje eller om det er et uhell.

Mestre følelser

Målet for denne delen er å utvikle elevenes evne til å identifisere og mestre sine egne sterke følelser. Elevene lærer å forstå og kjenne igjen sine egne følelser ut fra hva de kjenner i kroppen og ut fra situasjonen. Gjennom bedre kjennskap til egne følelser lærer de å identifisere hva andre føler. De lærer hvordan de kan roe seg ned ved å legge hendene på magen, si ”Stopp”, sette navn på følelsen og så roe seg ned ved å puste med magen, snakke positivt til seg selv og/eller telle.

Problemløsning

Elevene lærer fire trinn for å løse problemer på en rettferdig og fredelig måte.

Det er to mål for denne delen. 
1. Utvikle elevenes evne til å løse problemer på en trygg måte og med respekt for seg selv og andre. 
2. Utvikle ferdigheter som hjelper elevene til å få og beholde venner. Elevene lærer å roe seg ned før de prøver å løse problemer. De lærer hvordan de kan anvende trinnene i problemløsningsmodellen. Videre lærer de måter de kan anvende for å få venner og beholde venner. De lærer å bruke prinsippene for rettferdig lek: Leke sammen og dele, byttelåne og leke etter tur.

_______________

Skolesteg inneholder 25 temaer for 1. klassetrinn, fordelt på fire delområder og 22 temaer for 2. klassetrinn fordelt på de samme delområdene. Barna får best utbytte hvis materiellet brukes i sin helhet begge de første skoleårene. Materiellet finnes også i en versjon som kalles Småsteg, for 4 – 5 åringene i barnehagen.

Innholdet i en materiellpakke med Skolesteg

• Temahefte og 28 fotokort for 1. klassetrinn

• Temahefte og 24 fotokort for 2. klassetrinn

• Lærerveiledning

• 5 plakater og 4 kort med lytteregler

• Nedlastbar fil med fotografiene i jpg-format, foreldrelenker og sanger - finnes på denne siden.

Temaene inneholder tekster til dukkespill med to hånddukker. Dukkene må kjøpes separat. Vi anbefaler ”Hund og Snegl” som mange kjenner fra tidligere utgaver. Dere kan også bruke de dukker dere selv har på skolen fra før.

Se også original utgiverorganisasjon CFC

Alternative produkter

Kunder som så på dette så også på